:
VISI


VISI

Melahirkan generasi pintar soleh yang akan memakmurkan dunia.

MISI

Menjadi sebuah sekolah integrasi yang lengkap, selamat dan menyediakan suasana pembelajaran kondusif dalam biah solehah.
Menjadi sekolah integrasi untuk semua dengan mengekalkan yuran terbaik dan kos efektif dengan khidmat berkesan dan inovatif.
Menjadi sebuah organisasi pendidikan yang berdaya saing, seronok dan ditadbir urus secara professional.