:
PRASEKOLAH PERMATA CILIK AZ-ZAHRAWI


PROGRAM YANG DITAWARKAN

1. Program Pra-Sekolah (8:00 a.m - 12:00 p.m)

2. Program Pra-Sekolah + Program Celik Huffaz (8:00 a.m - 3:30 p.m)

 

TAWARAN SILIBUS

 • Mematuhi subjek standard sesuai dengan Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan (KSPK)
 • Program Celik Huffaz, Hafazan, dan Pengajian Islam.
 • Program bacaan intensif Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
 • Program kelab kewangan dan keusahawanan Abdul Rahman Auf Kelab ARAF.
 • Program Little Ibnu Sina.

(Belajar subjek sains melalui cerita dan pendekatan tauhid)

 • Belajar melalui pendekatan projek Reggio Emilia.
 • Program khas hujung minggu & Program cuti sekolah (pilihan)
 • Program Khas Bantuan Bacaan Intensif (PBI)

(Bagi pelajar yang memerlukan)

 • Program Khas Bantuan Bacaan Intensif (PBI)

(Bagi pelajar yang memerlukan)

 

KEISTIMEWAAN

 • Mewujudkan suasana seronok melalui Teknik Nabi
 • Menerapkan kepintaran & kerjasam sosial dan nilai kewangan & keusahawanan melaui Kelab Kewangan & Keusahawanan Abdul Rahman Auf Kelab (Kelab ARAF)
 • Melahirkan generasi yang berbahasa dan berbudaya tinggi.
 • Menekankan penggunaan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi dan instruksional.
 • Kesinambungan suasana dan kemudahan pembelajaran bersepadu pra-sekolah dan persekolahan rendah integrasi di bawah satu bumbung.